Hirurgija

Šta treba znati kada se predloži obavljanje hirurškog zahvata

S obzirom na užu specijalizovanost ambulante u domenu stomatologije, hirurške intervencije u ovoj oblasti (ekstrakcije zuba, maksilo-facijalna hirurgija, ortopedija vilice, odstranjivanje tumora…) kao i u hirurgiji mekih tkiva, su intervencije koje se obavljaju svakodnevno u našoj ambulanti. Svesni smo da Vi kao vlasnici imate puno pravo da budete zabrinuti kada Vam se predloži ovakav vid lečenja, te Vas zbog toga molimo da ponovno pitate, ako Vam je prvobitno objašnjenje bilo nedovoljno jasno zašto je određena procedura neophodna i kako će biti izvedena.

Pre hirurške intervencije će Vam biti detaljno objašnjeno na koji način će Vaš ljubimac biti podvrgnut određenom hirurškom zahvatu, koje su mogućnosti lečenja na raspolaganju, koje su moguće komplikacije, šta će biti urađeno da bi se one sprečile.

Preoperativna priprema

Pacijent će pre zakazivanja termina intervencije biti detaljno klinički pregledan i biće Vam predložene dodatne dijagnostičke procedure koje treba završiti pre samog hirurškog postupka.

U obavezne pretrage spadaju kompletna analiza krvi, serološka testiranja na određene bolesti (test na bolesti koje se prenose komarcima i krpeljima kod pasa, određene virusne bolesti, recimo FeLV/FIV kod mačaka), analiza urina ili dodatni specijalistički pregledi (kardiološki, neurološki, ortopedski….) kada je to potrebno. Svi ovi postupci su neophodni da bi rizik od uvođenja pacijenta u opštu inhalacionu anesteziju sveli na minimum. Taj rizik smanjujemo i time što se pacijent sve vreme pomno prati, njegove osnovne vitalne funkcije (disanje, srčani rad, telesna temperatura, krvni pritisak), konstantno je na infuzionoj terapiji, greje se, tokom hirurške intervencije i u prvim satima nakon hirurške intervencije.

Postoperativna nega

Odmah nakon završetka hirurške intervencije Vam se javljamo, da ne brinete i da dobijete prve informacije o toku i ishodu samog postupka i kako se Vaš ljubimac oporavlja. U najvećem broju slučajeva kada budete došli po svog ljubimca, on će na nogama otići kući i tog dana će jesti. Biće malo pospan, ali je sve to normalno ponašanje nakon hirurške intervencije. Pratićete uputstva koje dobijete nakon intervencije vezane za ponašanje kada stignete kući, šta pacijent sme da radi a šta ne sme. Šta je neophodno od postoperativne terapije da dajete, koliko često i koliko dugo. Uvek smo Vam na raspolaganju da omogućimo da taj postoperativni oporavak prođe što jednostavnije i pre svega što bezbolnije po našeg pacijenta.

Ako Vaš ljubimac ima zakazanu hiruršku intervenciju molim Vas da pratite sledeća uputstva:

  1. Ako se stanje Vašeg ljubimca na bilo koji način promenilo (povraća ima proliv…) od trenutka kada je intervencija zakazana, molim Vas da nas o tome obavestite na prijemu pacijenta
  2. Hrana mora biti uskraćena 12 sati pre intervencije (ako to nije drugačije naglašeno kada su u pitanju jako mladi pacijenti ili pacijenti sa određenim primarnim oboljenjima, recimo dijabetes)
  3. Voda ne mora biti uskraćena do jutra na sam dan intervencije.
  4. Izvedite svog ljubimca (psi) da obavi fiziološke potrebe pre nego što ga dovedete na hiruršku intervenciju. Mačke koje imaju mogućnost da izlaze napolje, zatvorite noć pre intervencije i omogućite im da imaju pristup posipu.
  5. Ako niste u mogućnosti da dođete na zakazani termin za intervenciju, molim Vas da nam se javite na vreme.

Hirurške intervencije koje obavljamo u našoj ambulanti:

Hirurške intervencije koje obavljamo u našoj ambulanti: