Kako fotografisati zagrižaj

Da bi se video odnos zuba gornje i donje vilice, kao i odnos dužina gornje i donje vilice potrebno je fotografisati premolare i molare sa obe strane, sa podignutim usnama i zatvorenom vilicom, kao i sekutiće, takođe sa podignutim usnama i zatvorenom vilicom.

levo ocnjak sekutici